Miljöpolicy

bi

 

Även små företag kan bidra till en renare miljö. Pernillas Grafiska värnar om miljön genom att i alla försöka handla på ett miljöriktigt sätt.
De små sakerna inverkar också:

  • elen kommer från som har el märkt med bra miljöval
  • skickar möjligaste mån fakturor med e-post
  • undviker att skriva ut mejl om det verkligen inte behövs
  • samlar ihop mina leveranser och kundbesök för att minska bilkörandet
  • undviker stand-by läge
  • lågenergi- och ledlampor
  • skickar avfall från Xerox printer med Eco-box för återvinning.
  • sopsorterar naturligtvis...


... och jobbar kontinuerligt på att bli bättre, för vi har bara denna jorden och det är den vi ska lämna till våra barn och barnbam...